Utwórz fakturę

INTRAEROVIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTRAEROVIA
PIN 35716053
TIN 2020266325
Numer VAT SK2020266325
Data utworzenia 04 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTRAEROVIA
Sasinkova 6
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 189 €
Zysk 7 781 €
Dane kontaktowe
E-mail intraerovia@intraerovia.sk
Telefon(y) 0252962295, 0252962274
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,212
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 117
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 117
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 116
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,992
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,466
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,466
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 651
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 60
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 591
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,875
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 126
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,749
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 103
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 103
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,212
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,249
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,835
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,835
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,781
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,963
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,963
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 644
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 644
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,717
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,581
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,189
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,189
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 29,189
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,686
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 14,959
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,266
D. Usług (účtová grupa 51) 3,437
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 24
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,503
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,527
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 143
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 143
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -141
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,362
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,581
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,581
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,781
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35716053 TIN: 2020266325 Numer VAT: SK2020266325
 • Zarejestrowana siedziba: INTRAEROVIA, Sasinkova 6, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 kwiecień 1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Demetriadi-Doman Philippa Nancy 6 639 € (100%) Suffolk Anglicko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.08.2013Nové sidlo:
   Sasinkova 6 Bratislava 811 08
   08.08.2013Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 13/B Bratislava 811 09
   05.02.2004Nové sidlo:
   Dostojevského rad 13/B Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Philippa Nancy Demetriadi-Doman Office Farm House Brandeston, Suffolk IP13 7 AR Anglicko Vznik funkcie: 28.11.2003
   04.02.2004Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Oktavec Veterná 6490/13 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 04.04.1997 Skončenie funkcie: 28.11.2003
   29.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Oktavec Veterná 6490/13 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 04.04.1997 Skončenie funkcie: 28.11.2003
   28.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Oktavec Veterná 6490/13 Trnava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Demetriadi-Doman Philippa Nancy Office FarmHouse, Brandeston IP 13 7 AR Suffolk Anglicko
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Demetriadi-Doman Philippa Nancy Office FarmHouse, Brandeston IP 13 7 AR Suffolk Anglicko
   04.04.1997Nové obchodné meno:
   INTRAEROVIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   výskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná, informačná a zastupiteľská činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Demetriadi-Doman Philippa Nancy Office FarmHouse, Brandeston IP 13 7 AR Suffolk Anglicko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Oktavec Veterná 6490/13 Trnava