Utwórz fakturę

SC REAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Nazwa firmy SC REAL
PIN 35716070
TIN 2020267216
Numer VAT SK2020267216
Data utworzenia 11 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SC REAL
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 185 000 €
Zysk 625 951 €
Kapitał 2 700 €
Kapitał własny -312 780 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259317110
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 730,990
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 51,634
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 36,224
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 36,224
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 15,410
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 4,430
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 10,980
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 679,356
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 612,468
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 612,468
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 65,758
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 65,758
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,130
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 49
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,081
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 730,990
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 622,888
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,500
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -11,563
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -11,563
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 625,951
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 108,102
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 61,422
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 44,287
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,287
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,135
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 46,680
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 185,000
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 185,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 169,270
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 122,683
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 875
D. Usług (účtová grupa 51) 45,679
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,730
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,763
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 613,229
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 612,468
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 612,468
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 758
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 758
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 127
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 127
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 613,102
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 628,832
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 625,951
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017