Utwórz fakturę

AUDITCOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUDITCOM
PIN 35716118
TIN 2021393704
Numer VAT SK2021393704
Data utworzenia 23 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUDITCOM
Miletičova 23
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 79 953 €
Zysk -26 874 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255561351
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 798
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 798
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 798
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,630
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 27,290
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,630
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,666
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 52,428
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -25,494
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 871
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -6,130
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -26,874
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 77,922
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 377
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 77,545
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52,021
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,162
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,569
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,793
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 79,953
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 83,137
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -12,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,816
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 100,634
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,299
C. Usług (účtová grupa 51) 47,735
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 14,388
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 300
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,912
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -20,681
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 16,103
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,235
M. Koszty oprocentowania (562) 3,372
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,863
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,233
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -25,914
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -26,874
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015