Utwórz fakturę

JoViDa - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Nazwa firmy JoViDa
PIN 35716258
TIN 2020995746
Numer VAT SK2020995746
Data utworzenia 17 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JoViDa
Školská 11/B
90026
Slovenský Grob
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 000 €
Zysk 6 198 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243412186, 0255423791
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,837
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,837
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,639
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,639
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,198
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,063
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,135
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,837
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,837
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 0
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,198
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 0
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,842
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 227
D. Usług (účtová grupa 51) 396
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,185
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,179
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,006
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 34
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,158
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,377
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,158
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,198
Date of updating data: 06.07.2016
Date of updating data: 06.07.2016