Utwórz fakturę

Nortel Networks Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Nortel Networks Slovensko
PIN 35716428
TIN 2020266732
Numer VAT SK2020266732
Data utworzenia 28 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Nortel Networks Slovensko
Sv. Cyrila a Metoda 2
92101
Piešťany
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 709 €
Zysk -435 143 €
Kapitał 808 962 €
Kapitał własny -851 491 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254413000
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 675,168
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 675,143
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 101,562
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 101,562
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,562
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 573,581
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 573,581
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 25
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 25
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 675,168
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,286,635
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -858,795
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 359,668
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,218,463
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -435,143
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,961,803
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,795,399
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,722,192
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,722,192
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,073
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 134
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 166,404
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 166,404
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,709
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,709
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 265,788
D. Usług (účtová grupa 51) 262,610
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,178
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -258,079
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -262,610
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,641
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 319
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 319
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 12,322
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 188,745
O. Walutowe straty (563) 188,420
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 325
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -176,104
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -434,183
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -435,143
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :35716428 TIN: 2020266732 Numer VAT: SK2020266732
 • Zarejestrowana siedziba: Nortel Networks Slovensko, Sv. Cyrila a Metoda 2, 92101, Piešťany
 • Data utworzenia: 28 kwiecień 1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Nortel Networks International Finance & Holding B.V. 6 639 € (100%) Evert van de Beekstraat 310 Schiphol Airport, Schiphol 1118 CX Holandské kráľovstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.12.2010Nové sidlo:
   Sv. Cyrila a Metoda 2 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   David Gerard Quane Woodfield, Cappagh Road 27 Barna, Galway Írsko Vznik funkcie: 10.11.2010
   07.02.2009Nový štatutárny orgán:
   Simon John Freemantle Kings Hill 58 Beech, Alton, Hampshire 9034 4AN Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 14.01.2009
   21.01.2006Noví spoločníci:
   Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Evert van de Beekstraat 310 Schiphol Airport, Schiphol 1118 CX Holandské kráľovstvo
   30.07.1999Nové obchodné meno:
   Nortel Networks Slovensko, s.r.o.
   29.09.1997Nové predmety činnosti:
   montážne a servisné práce na telekomunikač- ných zariadeniach jednotnej telekomunikač- nej siete
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj telekomunikačných zariadení
   28.04.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu /s výnimkou organizačného, ekonomického a účtovného poradenstva/
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ