Utwórz fakturę

GROSSBYT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GROSSBYT
PIN 35716436
TIN 2020267095
Numer VAT SK2020267095
Data utworzenia 28 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GROSSBYT
Gessayova 2598/10
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 364 221 €
Zysk -13 191 €
Kapitał 300 011 €
Kapitał własny 29 922 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254417951, 0252920900, 63537683
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 294,481
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 114,373
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 114,373
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,811
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 83,562
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 175,658
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,794
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,368
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 426
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 76,801
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,233
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,233
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 59,463
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,105
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 96,063
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 95,258
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 805
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,450
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,450
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 294,481
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,732
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 254,968
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 420
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 420
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -232,104
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,191
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -233,295
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,191
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 274,245
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 205,367
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,087
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 203,280
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 46,592
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 34,482
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,482
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,946
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,652
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,512
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,045
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,045
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,241
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,504
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 3,504
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 364,222
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 364,221
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 35,032
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 244,081
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 78,185
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,923
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 368,603
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 28,899
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 145,135
D. Usług (účtová grupa 51) 98,021
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 52,859
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 38,370
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,507
4. Koszty społeczne (527, 528) 982
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,125
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 36,267
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 36,267
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,297
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,382
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 85,243
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,849
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,736
2. Pozostałe koszty (562A) 2,736
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,113
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,849
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -12,231
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -13,191
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35716436 TIN: 2020267095 Numer VAT: SK2020267095
 • Zarejestrowana siedziba: GROSSBYT, Gessayova 2598/10, 85103, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Roman Mozolák Matúšova 25/B Bratislava 811 04 31.03.2005
  Lucia Ivičičová Matúšova 25/B Bratislava 811 04 13.09.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Roman Mozolák 3 983 € (60%) Matúšova 25/B Bratislava 811 04
  Lucia Ivičičová 2 656 € (40%) Matúšova 25/B Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.07.2010Noví spoločníci:
   Roman Mozolák Matúšova 25/B Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Mozolák Matúšova 25/B Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 31.03.2005
   Lucia Ivičičová Matúšova 25/B Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 13.09.2006
   27.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Roman Mozolák Felcánova 33 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Mozolák Felcánova 33 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 31.03.2005
   Lucia Ivičičová Hlaváčikova 3119/4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.09.2006
   04.07.2007Nové sidlo:
   Gessayova 2598/10 Bratislava 851 03
   03.07.2007Zrušené sidlo:
   Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   07.02.2007Noví spoločníci:
   Lucia Ivičičová Hlaváčikova 3119/4 Bratislava 841 05
   06.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ivica Ivičičová Hlaváčikova 3119/4 Bratislava 841 05
   04.10.2006Noví spoločníci:
   Ivica Ivičičová Hlaváčikova 3119/4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Lucia Ivičičová Hlaváčikova 3119/4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.09.2006
   05.05.2005Nové sidlo:
   Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Roman Mozolák Felcánova 33 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Mozolák Felcánova 33 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 31.03.2005
   04.05.2005Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Anna Mojžišová Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Mojžišová Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   12.02.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Anna Mojžišová Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Mojžišová Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   11.02.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Anna Nagyová Nám. SNP 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Nagyová Nám. SNP 17 Bratislava
   08.08.2000Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Nagyová Nám. SNP 17 Bratislava
   07.08.2000Zrušené sidlo:
   Panská 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Slavko Kubičina Matice Slovenskej 7 Trenčín 911 05
   23.03.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Anna Nagyová Nám. SNP 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Slavko Kubičina Matice Slovenskej 7 Trenčín 911 05
   22.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Herczeg Panská 4 Bratislava
   JUDr. Dušan Kollár Lenárdova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Andrea Babčanová Marková 13 Bratislava
   JUDr. Slavko Kubičina Matice Slovenskej 7 Trenčín 911 05
   Mária Lazová Žilinská 12 Bratislava
   19.05.1999Noví spoločníci:
   Gabriel Herczeg Panská 4 Bratislava
   JUDr. Dušan Kollár Lenárdova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Herczeg Panská 4 Bratislava
   JUDr. Dušan Kollár Lenárdova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.01.1998Nové sidlo:
   Panská 2 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Gabriel Herczeg Panská 4 Bratislava
   JUDr. Dušan Kollár Lenárdova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Andrea Babčanová Marková 13 Bratislava
   JUDr. Slavko Kubičina Matice Slovenskej 7 Trenčín 911 05
   Mária Lazová Žilinská 12 Bratislava
   21.01.1998Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Herczeg nám. SNP 476/17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrea Uzsáková Marková 13 Bratislava
   28.04.1997Nové obchodné meno:
   GROSSBYT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jozef Herczeg nám. SNP 476/17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrea Uzsáková Marková 13 Bratislava