Utwórz fakturę

GEOSPEKTRUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy GEOSPEKTRUM
PIN 35716495
TIN 2020249891
Numer VAT SK2020249891
Data utworzenia 25 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GEOSPEKTRUM
Mliekárenská 10
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 93 596 €
Zysk 7 803 €
Kapitał 125 132 €
Kapitał własny 31 081 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421253636711, +421253636721
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 86,387
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,018
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,018
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,018
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 70,273
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 37,126
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 34,172
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,172
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,777
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 177
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,147
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 720
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 32,427
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,096
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 367
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,729
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 86,387
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,231
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 789
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 789
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,803
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,156
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,639
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 8,638
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 60,646
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,443
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,443
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 39,598
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,672
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,163
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,273
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,497
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,871
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,871
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 93,596
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 93,596
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 93,596
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,207
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,237
D. Usług (účtová grupa 51) 28,244
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 39,144
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 27,576
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,461
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,107
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 554
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,485
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,485
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,543
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,389
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 60,115
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,165
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 977
2. Pozostałe koszty (562A) 977
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 188
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,157
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,232
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,429
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,429
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,803
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016