Utwórz fakturę

ANEXO Systems - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ANEXO Systems
PIN 35716525
TIN 2020266050
Numer VAT SK2020266050
Data utworzenia 09 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANEXO Systems
Mlynské Nivy 4
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 217 510 €
Zysk 2 031 €
Kapitał 84 370 €
Kapitał własny -34 181 €
Dane kontaktowe
E-mail anexo@anexo.sk
Telefon(y) 0905755744
Telefon(y) kom. 0905616745, 0905755744
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 13,526
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 13,526
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,526
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 56,818
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 43,399
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,030
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,756
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 70,344
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -32,150
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -41,484
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,031
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,494
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 3,577
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 79,004
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 58,139
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,354
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,511
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 19,913
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 217,510
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 109,831
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 103,232
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,447
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 204,058
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 103,302
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,437
C. Usług (účtová grupa 51) 65,150
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,252
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 16,774
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 503
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 640
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 13,452
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 28,174
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 205
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 205
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 10,679
M. Koszty oprocentowania (562) 80
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,599
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -10,474
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,978
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 947
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,031
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35716525 TIN: 2020266050 Numer VAT: SK2020266050
 • Zarejestrowana siedziba: ANEXO Systems, Mlynské Nivy 4, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Michal Macko Mlynské nivy 4 Bratislava 811 09 09.04.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Michal Macko 6 639 € (100%) Mlynské nivy 4 Bratislava 811 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.06.2001Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 4 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Michal Macko Mlynské nivy 4 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.06.2001Zrušené sidlo:
   Gorazdova 15 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Konc Gorazdova 15 Bratislava 811 04
   Michal Macko Mlynské nivy 4 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Konc Gorazdova 15 Bratislava 811 04
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Alexander Konc Gorazdova 15 Bratislava 811 04
   Michal Macko Mlynské nivy 4 Bratislava 811 09
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Alexander Konc Gorazdova 15 Bratislava 811 04
   Michal Macko Mlynské nivy 4 Bratislava 811 09
   09.04.1997Nové obchodné meno:
   ANEXO Systems spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gorazdova 15 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   veľkoobchod s kancelárskymi strojmi, zariadením a výpočtovou technikou
   poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti konferenčného servisu
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská a konzultačná služba v oblasti automatizovaných a informačných systémov
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Alexander Konc Gorazdova 15 Bratislava 811 04
   Michal Macko Mlynské nivy 4 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Macko Mlynské nivy 4 Bratislava 811 09
   Alexander Konc Gorazdova 15 Bratislava 811 04