Utwórz fakturę

TIME PRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TIME PRO
PIN 35716541
TIN 2020266127
Numer VAT SK2020266127
Data utworzenia 29 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TIME PRO
Župné nám. 7
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 67 812 €
Zysk -2 706 €
Kapitał 15 443 €
Kapitał własny -61 808 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254435959
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 30,708
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 30,708
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 27,684
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,684
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,684
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,024
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 508
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,516
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 30,708
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -64,514
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,609
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,609
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 166
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -68,583
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,126
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -69,709
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,706
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,222
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 95,222
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15,960
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,960
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 78,092
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 67,812
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,994
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 60,818
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,630
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,426
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,554
D. Usług (účtová grupa 51) 61,650
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 0
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,818
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,818
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 157
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 157
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 85
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 85
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 72
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,746
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,706
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
  • PIN :35716541 TIN: 2020266127 Numer VAT: SK2020266127
  • Zarejestrowana siedziba: TIME PRO, Župné nám. 7, 81101, Bratislava
  • Data utworzenia: 29 kwiecień 1997
  • Członkowie zarządu:
    Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
    Pavol Kriššák Jankolova 4 Bratislava 29.04.1997
  • Właściciele:
    Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
    Pavol Kriššák 6 639 € (100%) Jankolova 4 Bratislava
    • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
      09.01.2001Noví spoločníci:
      Pavol Kriššák Jankolova 4 Bratislava
      Nový štatutárny orgán:
      konateľ
      08.01.2001Zrušeny spoločníci:
      Lujza Hanová Šancová 82 Bratislava 811 05
      Pavol Kriššák Jankolova 4 Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      konatelia
      Lujza Hanová Šancová 82 Bratislava 811 05
      08.06.1999Noví spoločníci:
      Lujza Hanová Šancová 82 Bratislava 811 05
      Pavol Kriššák Jankolova 4 Bratislava
      07.06.1999Zrušeny spoločníci:
      Lujza Hanová Šancová 82 Bratislava 811 05
      Pavol Kriššák Jankolova 4 Bartošova Lehôtka 851 04
      Ľudmila Noruláková 85 Tesárske Mlyňany
      Melichar Rusnák Rimavská 1650/2 Rimavská Sobota 979 01
      29.04.1997Nové obchodné meno:
      TIME PRO, s.r.o.
      Nové sidlo:
      Župné nám. 7 Bratislava 811 01
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      reklamná a propagačná činnosť
      činnosť organizačných poradcov
      marketing
      public relations
      návrh a realizácia grafických informačných systémov,prvkov interiéru
      vytváranie firemnej identity v oblasti reklamy
      kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
      sprostredkovateľská činnosť
      poradenstvo v oblasti životného prostredia a predmetu podnikania
      Noví spoločníci:
      Lujza Hanová Šancová 82 Bratislava 811 05
      Pavol Kriššák Jankolova 4 Bartošova Lehôtka 851 04
      Ľudmila Noruláková 85 Tesárske Mlyňany
      Melichar Rusnák Rimavská 1650/2 Rimavská Sobota 979 01
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      Pavol Kriššák Jankolova 4 Bratislava
      Lujza Hanová Šancová 82 Bratislava 811 05