Utwórz fakturę

M & M TERM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M & M TERM
PIN 35716550
TIN 2020267150
Data utworzenia 30 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M & M TERM
Fraňa Kráľa 28
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 230 €
Zysk 2 349 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 47,450
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 19,509
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 19,509
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 19,509
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,365
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 41
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 27,324
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 50
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,274
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 576
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 576
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 47,450
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,392
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 213
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 213
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 207
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 207
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 38,623
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 38,623
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,349
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 860
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 860
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 65
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 795
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 198
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 198
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 42,230
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 42,230
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,392
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,499
D. Usług (účtová grupa 51) 1,348
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,250
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,600
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,491
4. Koszty społeczne (527, 528) 159
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 219
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,007
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,007
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 69
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,838
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 38,383
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 696
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 696
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -693
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,145
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 796
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 796
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,349
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4326877.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35716550 TIN: 2020267150
 • Zarejestrowana siedziba: M & M TERM, Fraňa Kráľa 28, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 kwiecień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05 30.04.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Medvecký 5 000 € (100%) Bratislava 811 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.10.2013Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   17.10.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   07.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   18.08.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie miestnych zdrojov na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v zmysle Zák. č. 89/1987 Zb.
   30.04.1997Nové obchodné meno:
   M & M TERM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel a motorových lodí
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05