Utwórz fakturę

JM-INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JM-INVEST
PIN 35716754
TIN 2020984515
Numer VAT SK2020984515
Data utworzenia 02 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JM-INVEST
Prievozská 2/A
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 193 150 €
Zysk 13 871 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 126,043
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 21,859
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 21,859
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 21,859
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 86,069
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,918
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,918
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 41,583
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 41,568
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,568
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 42,568
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 42,538
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 30
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,115
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18,115
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 126,043
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -275,908
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 244,804
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -541,223
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,751
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -550,974
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,871
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 401,951
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 118,472
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 759
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 117,713
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 282,767
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 267,027
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 267,027
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,193
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,580
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,967
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 712
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 712
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 193,129
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 193,150
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 193,129
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 178,571
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 56,605
D. Usług (účtová grupa 51) 63,792
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 55,666
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 41,004
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,407
4. Koszty społeczne (527, 528) 255
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 223
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,987
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,987
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 298
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,579
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 72,732
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 708
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 19
2. Pozostałe koszty (562A) 19
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 689
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -708
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,871
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,871
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35716754 TIN: 2020984515 Numer VAT: SK2020984515
 • Zarejestrowana siedziba: JM-INVEST, Prievozská 2/A, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 maj 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ján Blaško Ul. SNP 15/7 Nová Dedinka 900 29 10.05.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ján Blaško 6 640 € (100%) Ul. SNP 15/7 Nová Dedinka 900 29
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.06.2015Nové sidlo:
   Prievozská 2/A Bratislava 821 09
   22.06.2015Zrušené sidlo:
   Astrová 2/A Bratislava 821 01
   27.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Teplá Jesenského 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Teplá Jesenského 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.01.2003
   05.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.08.2006
   17.02.2009Nové sidlo:
   Astrová 2/A Bratislava 821 01
   16.02.2009Zrušené sidlo:
   Ondavská 3/A Bratislava 821 08
   26.09.2008Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, s vylúčením nebezpečného odpadu
   09.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.08.2006
   31.05.2006Nové sidlo:
   Ondavská 3/A Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ján Blaško Ul. SNP 15/7 Nová Dedinka 900 29
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Blaško Ul. SNP 15/7 Nová Dedinka 900 29 Vznik funkcie: 10.05.2006
   30.05.2006Zrušené sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 831 04
   09.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Viera Teplá Jesenského 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viera Teplá Jesenského 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.01.2003
   08.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02
   07.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02
   17.06.1997Nové sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 831 04
   16.06.1997Zrušené sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 832 05
   02.05.1997Nové obchodné meno:
   JM-INVEST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 832 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja, prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   leasing tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02