Utwórz fakturę

HBA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HBA
PIN 35716843
TIN 2021393616
Numer VAT SK2021393616
Data utworzenia 05 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HBA
Nad Válkom 26
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 155 394 €
Zysk 7 781 €
Kapitał 121 812 €
Kapitał własny -27 555 €
Dane kontaktowe
E-mail hba@hba.sk
Telefon(y) 0244881530
Telefon(y) kom. +421905650560, 0905650560
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 187,945
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 31,509
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 31,509
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 31,509
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 154,697
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,588
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,360
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,360
2. Wartość netto kontraktu (316A) 3,152
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 76
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 148,109
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,682
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 146,427
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,739
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,739
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 187,945
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,774
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 668
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 668
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -34,862
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 60
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -34,922
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,781
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,719
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 65,263
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 65,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 263
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 141,412
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 122,778
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 122,778
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,615
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 610
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,409
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,044
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,044
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 155,394
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 155,394
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 130
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 155,114
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 150
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 146,343
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 105
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,293
D. Usług (účtová grupa 51) 65,620
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 22,344
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,591
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,267
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,486
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 550
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,932
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,932
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,499
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,051
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 58,226
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 54
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 54
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -50
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,001
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,220
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,220
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,781
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015