Utwórz fakturę

TEREZA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TEREZA
PIN 35716924
TIN 2020987078
Numer VAT SK2020987078
Data utworzenia 21 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEREZA
Hradská 20
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 61 857 €
Zysk -13 104 €
Dane kontaktowe
E-mail hotel-tereza@hotel-tereza.sk
witryna internetowa http://www.hotel-tereza.sk;http://www.hotel-tereza.sk/sk/Ubytovanie-Bratislava.alej
Telefon(y) +421245642052, +421245245460
Telefon(y) kom. +421948997888, +421903234912
Nr(y) faksu 0245642052
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 28,368
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,875
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,875
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 319
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 13,556
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,673
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,865
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 985
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,880
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 109
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 106
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,699
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,401
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,298
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 820
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 820
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 28,368
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,957
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,314
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,314
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -36,806
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68,779
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -105,585
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,104
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 70,325
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 916
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 916
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 68,480
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 593
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 593
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 64,572
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 735
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 426
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,154
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 929
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 929
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 58,472
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 61,857
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 58,472
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,385
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 73,247
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,420
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 35,596
D. Usług (účtová grupa 51) 9,469
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,592
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,777
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,757
4. Koszty społeczne (527, 528) 58
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,936
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,234
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -11,390
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,987
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 26
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 780
O. Walutowe straty (563) 18
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 762
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -754
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -12,144
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -13,104
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015