Utwórz fakturę

LINEA SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.06.2016
Basic information
Nazwa firmy LINEA SK
PIN 35716932
TIN 2020228155
Numer VAT SK2020228155
Data utworzenia 18 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LINEA SK
Bojnická 10
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 431 280 €
Zysk 20 282 €
Dane kontaktowe
E-mail linea@lineasro.sk
Telefon(y) 0243423707
Telefon(y) kom. +421905601689
Nr(y) faksu 0243337466
Date of updating data: 09.06.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 146,672
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 7,462
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,723
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 106,243
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 146,672
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -117,676
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -145,262
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,282
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 264,348
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 261,961
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 45,039
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,522
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 16,894
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 193,506
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,387
Date of updating data: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 431,280
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 68,034
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 361,079
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -158
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,325
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 409,366
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 52,949
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 161,615
C. Usług (účtová grupa 51) 79,041
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 84,332
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 309
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,677
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 24,009
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,434
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 21,914
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 135,350
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
X. Interesu dochód (662) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 672
M. Koszty oprocentowania (562) 2
N. Walutowe straty (563) 368
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 302
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -672
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 21,242
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 20,282
Date of updating data: 09.06.2016
Date of updating data: 09.06.2016