Utwórz fakturę

ALS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALS
PIN 35717033
TIN 2020241520
Numer VAT SK2020241520
Data utworzenia 30 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALS
Haburská 8
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 122 948 €
Zysk -689 €
Kapitał 46 391 €
Kapitał własny 25 474 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421903574335
Telefon(y) kom. +421903574335, +421903574339
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 45,593
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,182
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,182
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,182
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,453
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,668
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,668
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,668
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,785
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 332
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,453
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 958
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 958
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 45,593
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,784
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,638
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,638
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 3,645
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 3,645
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 14,526
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,526
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -689
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,809
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 143
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 143
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 20,666
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 18,230
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 381
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 222
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,833
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 122,948
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 122,948
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 80,263
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 42,685
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 123,162
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 64,141
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,958
D. Usług (účtová grupa 51) 34,869
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,439
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,465
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,923
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,051
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 638
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,454
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,454
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,663
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -214
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,980
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 191
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 191
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -188
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -402
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 287
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 287
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -689
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015