Utwórz fakturę

to NOVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy to NOVA
PIN 35717050
TIN 2021300798
Data utworzenia 25 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba to NOVA
Račianska 69A/1522
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 167 €
Zysk 721 €
Kapitał 104 881 €
Kapitał własny 62 442 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244464060
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 110,776
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 65,261
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 65,261
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 53,521
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,737
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,003
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 45,393
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 34,913
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 34,913
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,913
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,480
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,416
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,064
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 122
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 122
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 110,776
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,803
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 55,351
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,092
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,174
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -82
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 721
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,973
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 363
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 363
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 33,863
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,947
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,947
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,048
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 727
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 320
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,821
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,747
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,747
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 26,167
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 26,817
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -650
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,682
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,964
D. Usług (účtová grupa 51) 1,378
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,739
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,155
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,532
4. Koszty społeczne (527, 528) 52
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,419
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,167
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,167
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,485
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,825
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 284
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 284
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -284
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,201
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 721
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015