Utwórz fakturę

KTP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KTP
PIN 35717211
TIN 2021367997
Data utworzenia 09 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KTP
Pri starej prachárni 2
83104
Bratislava
Financial information
Zysk -37 €
Kapitał 2 942 €
Kapitał własny 2 906 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,905
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,905
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,905
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,869
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -3,733
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -37
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 36
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 37
C. Usług (účtová grupa 51) 37
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -37
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -37
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -37
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -37
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4213982.tif
Date of updating data: 25.06.2015