Utwórz fakturę

SKALKY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SKALKY
PIN 35717289
TIN 2020266776
Numer VAT SK2020266776
Data utworzenia 09 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SKALKY
Beblavého 10
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 64 612 €
Zysk 39 522 €
Kapitał 78 331 €
Kapitał własny -695 001 €
Dane kontaktowe
E-mail ski@skalky.sk
Telefon(y) 0905314204, 0905855005
Telefon(y) kom. +421905314204, 0905855005
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 92,900
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 38,717
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 38,717
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 14,340
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 9,011
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,366
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 53,900
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,982
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,362
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 620
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 44,854
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 44,832
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,832
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 22
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,064
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 149
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 915
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 283
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 283
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 92,900
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -655,479
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -704,959
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -704,959
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,522
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 744,379
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,731
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,731
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 707,127
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 153,176
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,176
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 551,905
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,046
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 35,521
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,675
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 29,846
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,000
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 4,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 47,060
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 64,612
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 47,060
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,552
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,433
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,780
D. Usług (účtová grupa 51) 9,258
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 372
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 280
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 92
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,355
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,236
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,236
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -6,777
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 209
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 42,179
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 32,022
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,697
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,567
2. Pozostałe koszty (562A) 1,567
O. Walutowe straty (563) 31
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 99
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,697
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 40,482
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 39,522
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35717289 TIN: 2020266776 Numer VAT: SK2020266776
 • Zarejestrowana siedziba: SKALKY, Beblavého 10, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 maj 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Veronika Bab Beblavého 10 Bratislava 811 01 09.05.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Veronika Bab 5 975 € (60%) Beblavého 10 Bratislava 811 01
  Ing. Tibor Bab 2 987 € (30%) Bratislava 811 01
  Mesto Kremnica 996 € (10%) Kremnica 967 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.08.2007Nové sidlo:
   Beblavého 10 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Veronika Bab Beblavého 10 Bratislava 811 01
   Ing. Tibor Bab Beblavého 10 Bratislava 811 01
   Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1 Kremnica 967 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Bab Beblavého 10 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 09.05.1997
   08.08.2007Zrušené sidlo:
   Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. povereným členom mestského zastupiteľstva Ing. Jaroslavom Valentom Kremnica 967 01
   Ing. Tibor Bab Amurská 13 Bratislava 821 06
   Ing. Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 09.05.1997
   10.06.2003Noví spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. povereným členom mestského zastupiteľstva Ing. Jaroslavom Valentom Kremnica 967 01
   Ing. Tibor Bab Amurská 13 Bratislava 821 06
   Ing. Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   09.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. prímatorom mesta Miroslavom Nárožným Kremnica 967 01
   Tibor Bab Amurská 13 Bratislava 821 06
   Miroslav Knitl Lenardova 4 Bratislava 851 01
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   12.11.1997Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. prímatorom mesta Miroslavom Nárožným Kremnica 967 01
   Tibor Bab Amurská 13 Bratislava 821 06
   11.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. prímatorom mesta Miroslavom Nárožným Kremnica 967 01
   Tibor Bab Amerská 13 Bratislava 821 06
   09.05.1997Nové obchodné meno:
   SKALKY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie osobných horských dopravných zariadení (vleky)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. prímatorom mesta Miroslavom Nárožným Kremnica 967 01
   Tibor Bab Amerská 13 Bratislava 821 06
   Miroslav Knitl Lenardova 4 Bratislava 851 01
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 09.05.1997