Utwórz fakturę

MAJD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAJD
PIN 35717297
TIN 2020209906
Numer VAT SK2020209906
Data utworzenia 09 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAJD
Novobanská 9
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 000 €
Zysk -1 879 €
Kapitał 18 559 €
Kapitał własny -9 646 €
Dane kontaktowe
E-mail marta.novotova@azet.sk
Telefon(y) 0905405166
Telefon(y) kom. 0905405166
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 7,774
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 7,774
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,774
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,700
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -71
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,072
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 11,474
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -11,526
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 165
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -16,451
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,879
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 23,000
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,314
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,686
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,000
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,798
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,765
C. Usług (účtová grupa 51) 108
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 770
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,798
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -873
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 81
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 81
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -81
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,879
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,879
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015