Utwórz fakturę

FKC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.01.2016
Basic information
Nazwa firmy FKC
PIN 35717459
TIN 2020251035
Numer VAT SK2020251035
Data utworzenia 13 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FKC
Rostovská 36
83106
Bratislava
Financial information
Zysk -49 652 €
Kapitał 53 095 €
Kapitał własny 53 095 €
Date of updating data: 13.01.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,020
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 102
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,758
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 5,020
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,443
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 46,124
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -49,652
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,577
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,377
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 417
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 13.01.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 48,636
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,214
C. Usług (účtová grupa 51) 222
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,200
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -48,636
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,436
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 56
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 56
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -56
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -48,692
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -49,652
Date of updating data: 13.01.2016
Date of updating data: 13.01.2016