Utwórz fakturę

ETCC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.06.2016
Basic information
Nazwa firmy ETCC
PIN 35717611
TIN 2020266567
Numer VAT SK2020266567
Data utworzenia 25 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ETCC
82102
Bratislava
Financial information
Zysk -4 571 €
Date of updating data: 22.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 83,579
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 83,579
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 83,579
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 83,579
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 83,579
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82,701
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 82,500
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 82,500
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,462
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,462
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 310
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 310
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,571
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 878
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 878
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 398
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 398
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 22.06.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,044
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 154
D. Usług (účtová grupa 51) 3,369
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 252
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 76
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 189
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,044
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,523
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 47
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 47
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -47
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,091
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,571
Date of updating data: 22.06.2016
Date of updating data: 22.06.2016