Utwórz fakturę

Secure W control - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Secure W control
PIN 35717793
TIN 2020227946
Numer VAT SK2020227946
Data utworzenia 15 maj 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Secure W control
Hattalova 12/A
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 960 522 €
Zysk -10 428 €
Kapitał 331 542 €
Kapitał własny 62 724 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244373584, +421244373601, +421244373653, +421244453683
Nr(y) faksu 0244373601
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 306,797
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,523
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,523
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,523
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 290,723
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,096
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,096
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,849
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,849
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 256,745
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 256,283
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 256,283
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 462
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 31,033
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22,150
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,883
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,551
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 73
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,441
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 0
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 37
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 306,797
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,299
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 49,785
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 49,785
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,958
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,984
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,984
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,428
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 254,498
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,522
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,400
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,122
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 220,943
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 114,596
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 114,596
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 41,295
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,891
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,574
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,587
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 28,033
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 28,033
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,945,968
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,960,522
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,499
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,945,968
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,555
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,965,668
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,200
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,258
D. Usług (účtová grupa 51) 1,036,810
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 868,604
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 612,233
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 211,045
4. Koszty społeczne (527, 528) 45,326
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,928
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,645
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,645
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,810
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,413
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,146
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 876,199
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,979
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 985
2. Pozostałe koszty (562A) 985
O. Walutowe straty (563) 803
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,191
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,974
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -8,120
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,308
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -573
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -10,428
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35717793 TIN: 2020227946 Numer VAT: SK2020227946
 • Zarejestrowana siedziba: Secure W control, Hattalova 12/A, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 maj 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Barbora Feketeová člen Podhájská 6/A Marianka 900 33 10.02.2005
  Mgr. Mária Foltová člen Azalkova 8 Bratislava 821 01 16.10.2008
  PhDr. Jozef Sedlák predseda Donská 7866/60A Bratislava 841 06 17.12.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Foltová - člen Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.10.2008
   PhDr. Jozef Sedlák - predseda Donská 7866/60A Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 17.12.2014
   18.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Foltová - predseda predstavenstva Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.10.2008
   Ivana Feketeová - člen predstavenstva Podhájska 6/A Marianka 900 33 Vznik funkcie: 16.10.2008
   17.01.2013Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu - projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   16.01.2013Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu - projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v okolí
   11.01.2013Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu - projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v okolí
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Foltová - predseda predstavenstva Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.10.2008
   10.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Foltová - predseda predstavenstva Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.10.2008
   06.11.2009Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   05.11.2009Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a inýh spoločenských podujatí
   09.10.2009Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie služby
   administratívne služby
   reklamné a marketingové služby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   prenájom motorových vozidiel
   vedenie účtovníctva
   organizovanie kultúrnych a inýh spoločenských podujatí
   14.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Mária Foltová - predseda predstavenstva Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.10.2008
   Ivana Feketeová - člen predstavenstva Podhájska 6/A Marianka 900 33 Vznik funkcie: 16.10.2008
   13.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Foltová - člen Tekovská 9 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.02.2005
   Ing. Soňa Sedláková Klimová - predseda predstavenstva Bebravská 18 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.07.2003
   05.06.2007Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie odbornej prípravy a poradenstva v rozsahu podľa § 5 písm. a) - d) zák. č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti )
   28.11.2006Nové obchodné meno:
   Secure W control, a.s.
   27.11.2006Zrušené obchodné meno:
   WACKENHUT SLOVAKIA a.s.
   19.01.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a) - h) zák č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti )
   vykonávanie odbornej prípravy a poradenstva v rozsahu podľa § 5 písm. a) - d) zák. č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti )
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Sedláková Klimová - predseda predstavenstva Bebravská 18 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.07.2003
   18.01.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a) body 1 - 11 zákona č. 379/1997 Z.z.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Klimová - predseda predstavenstva Bebravská 18 Bratislava Vznik funkcie: 29.07.2003
   25.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Barbora Feketeová - člen Podhájská 6/A Marianka 900 33 Vznik funkcie: 10.02.2005
   Mária Foltová - člen Tekovská 9 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.02.2005
   24.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Planeta I.Bukovčana 8 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 07.02.2002
   RSDr. Ján Šefčík Cabanova 24 Bratislava Vznik funkcie: 14.08.2000
   11.09.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a) body 1 - 11 zákona č. 379/1997 Z.z.
   Nový štatutárny orgán:
   Soňa Klimová - predseda predstavenstva Bebravská 18 Bratislava Vznik funkcie: 29.07.2003
   10.09.2003Zrušeny predmety činnosti:
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti bezpečnostných zariadení a služieb
   nákup a predaj software v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Okša Mánesovo nám. 3 Bratislava Vznik funkcie: 14.08.2000
   17.04.2003Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   16.04.2003Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.05.2002Nový štatutárny orgán:
   Jozef Okša Mánesovo nám. 3 Bratislava Vznik funkcie: 14.08.2000
   Ondrej Planeta I.Bukovčana 8 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 07.02.2002
   RSDr. Ján Šefčík Cabanova 24 Bratislava Vznik funkcie: 14.08.2000
   26.05.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Okša Mánesovo nám. 3 Bratislava
   Andrej Sopko Balkánska 58/88 Bratislava
   RSDr. Ján Šefčík Cabanova 24 Bratislava
   06.09.2001Zrušeny predmety činnosti:
   služby súkromných detektívov
   05.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Jozef Okša Mánesovo nám. 3 Bratislava
   Andrej Sopko Balkánska 58/88 Bratislava
   RSDr. Ján Šefčík Cabanova 24 Bratislava
   04.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. - predseda predstavenstva Bajzova 14 Bratislava
   PhDr Jozef Sedlák - generálny riaditeľ Holíčska 34 Bratislava
   JUDr. Ján Schvarc Lermontovova 8 Bratislava
   27.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. - predseda predstavenstva Bajzova 14 Bratislava
   PhDr Jozef Sedlák - generálny riaditeľ Holíčska 34 Bratislava
   26.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Gross Stavbárska 26 Bratislava 821 07
   Elena Horecká Nobelova 1 Bratislava 830 00
   17.12.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Schvarc Lermontovova 8 Bratislava
   16.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Majtán Tupolevova 10 Bratislava 851 01
   15.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Gross Stavbárska 26 Bratislava 821 07
   Elena Horecká Nobelova 1 Bratislava 830 00
   JUDr. Jozef Majtán Tupolevova 10 Bratislava 851 01
   14.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing Peter Hrnčiar Bajzova 14 Bratislava 821 08
   PhDr Jozef Sedlák Holíčska 34 Bratislava 851 01
   Ing. .Vladimír Švelka Ivana Bukovčana 6 Bratislava
   15.05.1997Nové obchodné meno:
   WACKENHUT SLOVAKIA a.s.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 00
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti bezpečnostných zariadení a služieb
   nákup a predaj software v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc.Ing Peter Hrnčiar Bajzova 14 Bratislava 821 08
   PhDr Jozef Sedlák Holíčska 34 Bratislava 851 01
   Ing. .Vladimír Švelka Ivana Bukovčana 6 Bratislava