Utwórz fakturę

VL INTER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.11.2016
Basic information
Nazwa firmy VL INTER
PIN 35717866
TIN 2021409489
Numer VAT SK2021409489
Data utworzenia 16 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VL INTER
Staré Grunty 24
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 030 861 €
Zysk -127 770 €
Kapitał 1 174 313 €
Kapitał własny -750 889 €
Dane kontaktowe
E-mail dulayova@domus-sprava.sk
Telefon(y) 0948423923
Telefon(y) kom. 0948423923
Date of updating data: 18.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 340,488
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 315,488
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 251,145
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 240,970
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240,970
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 10,175
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 64,343
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,426
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 59,917
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 25,000
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 25,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 340,488
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -790,106
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,501
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,501
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -673,476
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 187,838
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -861,314
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -127,770
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,046,526
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 409,932
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 109,932
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 300,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 636,594
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 625,989
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 625,989
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,605
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 84,068
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 84,068
Date of updating data: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,030,861
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,030,861
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,030,861
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,155,380
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 395,878
D. Usług (účtová grupa 51) 653,113
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 59
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 35,422
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,908
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -124,519
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -18,130
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 363
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 363
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 363
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 673
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 673
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -310
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -124,829
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,941
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,941
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -127,770
Date of updating data: 18.11.2016
Date of updating data: 18.11.2016