Utwórz fakturę

SALAMANDER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.01.2016
Basic information
Nazwa firmy SALAMANDER
PIN 35717904
TIN 2021013467
Data utworzenia 16 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SALAMANDER
Sokolovská 2136/9
93401
Levice
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 000 €
Zysk -1 137 €
Kapitał 64 €
Kapitał własny 19 €
Date of updating data: 22.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,012
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,012
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,012
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,012
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,012
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -398
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 23,236
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 23,236
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 73,237
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -95,734
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -95,734
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,137
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 930
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 930
Date of updating data: 22.01.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,000
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,585
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 654
D. Usług (účtová grupa 51) 931
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -585
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -585
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 72
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -72
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -657
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,137
Date of updating data: 22.01.2016
Files
4287816.tif
Date of updating data: 22.01.2016