Utwórz fakturę

LEGIOTOUR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LEGIOTOUR
PIN 35717912
TIN 2020228001
Numer VAT SK2020228001
Data utworzenia 19 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LEGIOTOUR
Račianska 33
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 186 142 €
Zysk 16 360 €
Kapitał 64 961 €
Kapitał własny 27 039 €
Dane kontaktowe
E-mail legiotour@legiotour.sk
witryna internetowa http://www.legiotour.sk
Telefon(y) +421244252797, +421244252900
Telefon(y) kom. +421903453900
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 50,615
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 23,115
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,718
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,230
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,494
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,346
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,860
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,661
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 78,845
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,138
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 7,482
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 22,993
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,360
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 24,707
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 866
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 23,841
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,084
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 882
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 117
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,758
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 186,142
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 182,806
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,336
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 159,886
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,029
C. Usług (účtová grupa 51) 74,607
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 14,025
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,387
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,465
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,373
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 26,256
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 66,170
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,890
M. Koszty oprocentowania (562) 311
N. Walutowe straty (563) 17
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,562
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,890
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 22,366
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 6,006
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 16,360
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015