Utwórz fakturę

LR. CSIBA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LR. CSIBA
PIN 35717921
TIN 2020266963
Numer VAT SK2020266963
Data utworzenia 07 maj 1997
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba LR. CSIBA
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 40
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 68 968 €
Zysk -582 €
Kapitał 11 291 €
Kapitał własny 3 719 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254411818
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,594
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,132
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,132
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,132
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,447
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,031
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,031
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 71
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 59
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 345
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 163
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 182
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 15
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,594
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,137
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,719
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,719
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -582
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,457
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 294
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 294
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,163
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,184
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 627
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 352
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 68,968
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 68,968
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,550
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 50,692
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,401
D. Usług (účtová grupa 51) 1,686
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,771
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,668
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,051
4. Koszty społeczne (527, 528) 52
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -582
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,189
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -582
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -582
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35717921 TIN: 2020266963 Numer VAT: SK2020266963
 • Zarejestrowana siedziba: LR. CSIBA, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 40, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 maj 1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ľudovít Csiba 0 € (0%) Bieloruská 25 Bratislava 821 06
  Roman Csiba 0 € (0%) Nábrežie arm.gen. L.Svobodu 40 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.03.2004Nové predmety činnosti:
   vykonávanie elektroinštalatérskych prác, meranie a regulácia
   07.05.1997Nové obchodné meno:
   LR. CSIBA, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 40 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Csiba Bieloruská 25 Bratislava 821 06
   Roman Csiba Nábrežie arm.gen. L.Svobodu 40 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Ľudovít Csiba Bieloruská 25 Bratislava 821 06
   Roman Csiba Nábrežie arm.gen. L.Svobodu 40 Bratislava 811 02