Utwórz fakturę

GOTFRI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Nazwa firmy GOTFRI
Stan Zniszczono
PIN 35718021
TIN 2020218266
Numer VAT SK2020218266
Data utworzenia 20 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GOTFRI
Ventúrska 7
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 590 031 €
Zysk 205 654 €
Kapitał 5 565 621 €
Kapitał własny 4 697 692 €
Dane kontaktowe
E-mail gotfri@gotfri.sk
Telefon(y) 0435320337, 0435320359, 0444353213, 0445514267
Telefon(y) kom. 0918701662, 0918701663, 0918701664, 0918701665
Nr(y) faksu 0444325320
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,629,202
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,571,326
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 29,448
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 29,448
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,541,878
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,541,878
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,056,748
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 120,939
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 120,939
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 7,327
8. Podatek odroczony należności (481A) 7,327
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 300,704
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 273,549
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,186
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 203,363
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,900
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 255
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 627,778
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,678
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 622,100
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,128
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,128
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,629,202
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,419,727
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 235,678
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 235,678
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 40,320
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 40,320
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 3,082,872
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 2,825,910
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 256,962
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,855,203
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,855,203
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 205,654
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,475
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 214
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 214
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 13,174
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 13,174
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 166,960
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 101,387
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 271
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,082
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,034
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 24,385
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,399
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,629
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 160
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 29,127
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,527
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 16,600
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,588,653
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,590,031
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,573,482
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,171
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,378
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,326,902
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 618,161
D. Usług (účtová grupa 51) 156,795
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 530,098
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 363,370
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 127,868
4. Koszty społeczne (527, 528) 38,860
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,880
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,819
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,819
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,494
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 655
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 263,129
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 798,526
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,591
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,589
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,589
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 765
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 765
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,826
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 265,955
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 60,301
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 48,904
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 11,397
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 205,654
Date of updating data: 04.07.2016
Date of updating data: 04.07.2016
 • PIN :35718021 TIN: 2020218266 Numer VAT: SK2020218266
 • Zarejestrowana siedziba: GOTFRI, Ventúrska 7, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 maj 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.06.2016Zrušené obchodné meno:
   GOTFRI spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   04.08.2007Nové sidlo:
   Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   20.05.1997Nové obchodné meno:
   GOTFRI spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným