Utwórz fakturę

METROLOGY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Nazwa firmy METROLOGY
PIN 35718081
TIN 2020209818
Numer VAT SK2020209818
Data utworzenia 09 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba METROLOGY
Handlovská 28
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 76 498 €
Zysk 8 781 €
Kapitał 45 562 €
Kapitał własny 20 697 €
Dane kontaktowe
E-mail metrology@stonline.sk
witryna internetowa http://www.metrology.sk
Telefon(y) +421263812934, +421263812935, +421263812813
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 44,962
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 44,962
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,103
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,103
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,103
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 34,859
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 31,537
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,322
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 44,962
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,135
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 932
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 932
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 13,782
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,782
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,781
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,827
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,827
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,458
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,458
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,369
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 76,498
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 76,498
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 62,930
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,568
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,812
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 49,177
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 293
D. Usług (účtová grupa 51) 13,342
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,686
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,686
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 107
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 107
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,463
O. Walutowe straty (563) 2,064
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 399
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,356
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,330
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,549
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,549
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,781
Date of updating data: 23.09.2016
Date of updating data: 23.09.2016