Utwórz fakturę

Masis Sport & Investmensts - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.01.2017
Basic information
Nazwa firmy Masis Sport & Investmensts
PIN 35718099
TIN 2021356040
Data utworzenia 21 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Masis Sport & Investmensts
Jamnického 3
84105
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Kapitał 352 631 €
Kapitał własny 350 895 €
Date of updating data: 19.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 352,124
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,319
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,319
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,319
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 348,805
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 348,805
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 348,805
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 352,124
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 349,908
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 339,009
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 339,009
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 797
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 797
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 10,582
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,582
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,216
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 76
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 76
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,140
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,660
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 19.01.2017
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480
Date of updating data: 19.01.2017