Utwórz fakturę

DUNAJPLAVBA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DUNAJPLAVBA
PIN 35718170
TIN 2020984768
Numer VAT SK2020984768
Data utworzenia 16 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DUNAJPLAVBA
Palatínova 39
94501
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 121 160 €
Zysk 47 737 €
Kapitał 1 086 330 €
Kapitał własny 203 391 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0357701428
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,088,104
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 998,907
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 998,907
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 9,817
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 989,090
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 85,953
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 858
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 692
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 692
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 166
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 85,095
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 538
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 84,557
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,244
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 311
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,933
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,088,104
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 251,128
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 196,087
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 196,087
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,737
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 835,435
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 830,663
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,772
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,674
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,674
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,098
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,541
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,541
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 121,160
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 121,160
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 121,160
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,570
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,828
D. Usług (účtová grupa 51) 11,642
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,348
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,673
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,673
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,079
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 71,590
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 100,690
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,300
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20,289
2. Pozostałe koszty (562A) 20,289
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,011
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,291
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 50,299
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,562
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,562
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 47,737
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35718170 TIN: 2020984768 Numer VAT: SK2020984768
 • Zarejestrowana siedziba: DUNAJPLAVBA, Palatínova 39, 94501, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 maj 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.11.2005Nové sidlo:
   Palatínova 39 Komárno 945 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Szabó Strážna 642/8 Komárno-Nová Stráž 945 04
   Mgr. Gejza Kantha Ulica vtáčej záhrady 685/10 Komárno-Nová Stráž 945 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Szabó Strážna 642/8 Komárno-Nová Stráž 945 04 Vznik funkcie: 04.10.2005
   Mgr. Gejza Kantha Ulica vtáčej záhrady 685/10 Komárno-Nová Stráž 945 04 Vznik funkcie: 04.10.2005
   07.11.2005Zrušené sidlo:
   ul. 29. augusta 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   29.05.2004Nové sidlo:
   ul. 29. augusta 5 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   28.05.2004Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   16.05.1997Nové obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti pohonných hmôt
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05