Utwórz fakturę

ANDREA DIRMAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.09.2016
Basic information
Nazwa firmy ANDREA DIRMAN
PIN 35718251
TIN 2021396036
Numer VAT SK2021396036
Data utworzenia 09 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANDREA DIRMAN
90054
Jablonové
Financial information
Sprzedaż i dochody 606 318 €
Zysk 19 994 €
Kapitał 392 865 €
Kapitał własny 184 650 €
Dane kontaktowe
E-mail percento@percento.sk
Telefon(y) 0244632584
Date of updating data: 07.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 447,771
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 173,518
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 173,518
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 45,772
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 93,586
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,160
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 273,111
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 139,236
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 135,283
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 135,283
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,953
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 133,875
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 47,439
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 86,436
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,142
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,142
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 447,771
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 211,927
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,388
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,388
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 118,906
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 118,906
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,994
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 235,844
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 28,363
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 511
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 27,852
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 207,301
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 181,034
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181,034
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 283
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 158
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,829
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,997
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 180
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 180
Date of updating data: 07.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 609,020
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 606,318
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 560,940
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,079
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,299
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 574,342
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,975
D. Usług (účtová grupa 51) 469,741
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,147
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,272
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,847
4. Koszty społeczne (527, 528) 28
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,055
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 34,937
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 34,937
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,079
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,408
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 31,976
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 77,224
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,702
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,702
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,702
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,680
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,331
2. Pozostałe koszty (562A) 4,331
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 349
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,978
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 29,998
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,004
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,004
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 19,994
Date of updating data: 07.09.2016
Date of updating data: 07.09.2016