Utwórz fakturę

Ferroservis Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Ferroservis Bratislava
Stan Zniszczono
PIN 35718315
TIN 2020266336
Data utworzenia 14 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Ferroservis Bratislava
Prístavná 12
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 557 983 €
Zysk -511 554 €
Kapitał 16 389 210 €
Kapitał własny 13 204 897 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255642020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,298,827
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,593,538
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,593,538
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,129,833
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,460,467
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,238
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,705,088
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 949
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 949
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,466
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,466
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,466
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 237,069
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 208,829
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 208,829
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,078
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,162
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,465,604
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 909
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,464,695
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 201
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 201
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,298,827
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,082,286
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,064,662
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,064,662
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 206,466
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 206,466
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 9,787,907
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 9,787,907
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -465,195
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -465,195
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -511,554
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,175,627
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,520,792
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,520,792
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 625,997
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 622,176
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 622,176
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 158
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,056
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 607
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 28,838
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 28,838
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 40,914
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 40,914
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,404,879
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,557,983
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,404,879
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,030
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151,074
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,060,720
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,413
D. Usług (účtová grupa 51) 1,335,289
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,954
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,556
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 3,984
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,151
4. Koszty społeczne (527, 528) 263
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 186,858
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 395,593
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 395,593
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,055
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 60,778
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,780
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -502,737
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 36,177
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,631
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13,591
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13,591
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 40
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 596
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 594
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 13,035
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -489,702
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 21,852
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,057
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 18,795
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -511,554
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35718315 TIN: 2020266336
 • Zarejestrowana siedziba: Ferroservis Bratislava, Prístavná 12, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 maj 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.12.2014Zrušené obchodné meno:
   Ferroservis Bratislava s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Prístavná 12 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   prekládka a skladovanie tovarov
   nájom a prenájom riečnych a námorných lodí,plavebných strojov a zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
   obstarávateľské služby v oblasti kontajnerovej prepravy, vrátane čistenia a opráv kontajnerov
   špedičná činnosť v železničnej, kamiónovej,kombinovanej, námornej a riečnej doprave
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby software
   faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prieskum trhu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom spotrebného tovaru, automobilov, výpočtovej, administratívnej techniky - leasing
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   preklad nákladov a skladovanie(okrem činnosti v zmysle § 3 zákona č. 144/1998 Z. z.)
   colno-deklaračná činnosť
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   zasielateľstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Horárska 12 Bratislava 815 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Rovenská Orchideová 14600/24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 04.06.2009
   11.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Anna Rovenská Orchideová 14600/24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 04.06.2009
   10.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Rozsívalová Vranovská 63 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 04.01.2007
   02.06.2009Nové obchodné meno:
   Ferroservis Bratislava s. r. o.
   01.06.2009Zrušené obchodné meno:
   DUNAJRENT s.r.o.
   06.05.2009Nové predmety činnosti:
   colno-deklaračná činnosť
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   zasielateľstvo
   31.01.2007Nové sidlo:
   Prístavná 12 Bratislava 821 09
   30.01.2007Zrušené sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   04.01.2007Nové obchodné meno:
   DUNAJRENT s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby software
   faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prieskum trhu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom spotrebného tovaru, automobilov, výpočtovej, administratívnej techniky - leasing
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   preklad nákladov a skladovanie(okrem činnosti v zmysle § 3 zákona č. 144/1998 Z. z.)
   Noví spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Horárska 12 Bratislava 815 24
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Rozsívalová Vranovská 63 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 04.01.2007
   03.01.2007Zrušené obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava 815 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Mihalovičová Nová 5147 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 18.11.2003
   02.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Monika Oravcová Karloveská 53 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.11.2003
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Mihalovičová Nová 5147 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 18.11.2003
   Ing. Monika Oravcová Karloveská 53 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.11.2003
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter POLÁČEK Višňová 9 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   Ing. Jiří Klaudy Čsl. partyzánů 358 407 11 Děčín XXXII- Boletice nad Labem Česká republika Vznik funkcie: 15.10.2002
   11.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Klaudy Čsl. partyzánů 358 407 11 Děčín XXXII- Boletice nad Labem Česká republika Vznik funkcie: 15.10.2002
   10.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek ONDREJKA Radvanská 510/6 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   28.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek ONDREJKA Radvanská 510/6 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   Ing. Peter POLÁČEK Višňová 9 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   27.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Brindzík Fedinova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Matej Vaníček Astrová 52 Bratislava 821 01
   13.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Brindzík Fedinova 2 Bratislava 851 01
   12.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.03.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Matej Vaníček Astrová 52 Bratislava 821 01
   24.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Šnejdárek Rajská 3 Bratislava 801 08
   18.09.1998Nové obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava 815 24
   17.09.1998Zrušené obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Fajnorovo nábrežie 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava
   28.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Šnejdárek Rajská 3 Bratislava 801 08
   27.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Heimschild O. Košu 4476/7 Martin
   14.05.1997Nové obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fajnorovo nábrežie 2 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prekládka a skladovanie tovarov
   nájom a prenájom riečnych a námorných lodí,plavebných strojov a zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
   obstarávateľské služby v oblasti kontajnerovej prepravy, vrátane čistenia a opráv kontajnerov
   špedičná činnosť v železničnej, kamiónovej,kombinovanej, námornej a riečnej doprave
   Noví spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Heimschild O. Košu 4476/7 Martin