Utwórz fakturę

BarTon design - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BarTon design
PIN 35718498
TIN 2020209950
Numer VAT SK2020209950
Data utworzenia 13 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BarTon design
Štyndlova 10
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 68 295 €
Zysk -350 €
Kapitał 27 967 €
Kapitał własny -55 186 €
Dane kontaktowe
E-mail matistav@gmail.com
Telefon(y) 0903433692
Telefon(y) kom. 0903433692
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,493
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 9,760
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 733
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 10,493
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -55,837
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,440
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -64,566
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -350
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 66,330
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,970
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 62,091
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,089
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,741
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,430
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,831
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,269
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 68,295
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 68,295
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 66,977
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Usług (účtová grupa 51) 1,278
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 65,486
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 0
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 0
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 213
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,318
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 67,017
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 0
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 708
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 559
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 149
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -708
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 610
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -350
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35718498 TIN: 2020209950 Numer VAT: SK2020209950
 • Zarejestrowana siedziba: BarTon design, Štyndlova 10, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 maj 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava 821 05 23.06.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Lýdia Matiašková 4 979 € (75%) Štyndlova 10 Bratislava 821 05
  Ing.arch. Jaroslav Lalík 1 660 € (25%) Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.10.2008Zrušeny predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba hračiek z textilu a umelých hmôt
   výroba spomienkových predmetov
   21.08.2006Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   07.07.2005Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   tvorba cien a rozpočtov v stavebníctve
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   11.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Lalík Nová 3 Bratislava 831 03
   10.08.2003Zrušeny spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 13.05.1997 Skončenie funkcie: 10.04.2003
   11.03.2003Nové sidlo:
   Štyndlova 10 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 23.06.1998
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 13.05.1997 Skončenie funkcie: 10.04.2003
   10.03.2003Zrušené sidlo:
   Štyndlova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava
   11.09.2001Nové predmety činnosti:
   kopírovacie, laminovacie a viazacie služby
   činnosť stavbyvedúceho - jednoduché stavby
   činnosť stavebného dozoru - jednoduché stavby
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   23.03.1999Nové sidlo:
   Štyndlova 10 Bratislava
   Noví spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava
   22.03.1999Zrušené sidlo:
   Šustekova 2 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.05.1998Noví spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.1998Zrušeny spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Viliam Tonhajzer Pečnianska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.05.1997Nové obchodné meno:
   BarTon design, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šustekova 2 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti interiéru, exteriéru a životného prostredia
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť v stavebníctve s výnimkou výkonu stavebného dozoru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výroba hračiek z textilu a umelých hmôt
   výroba spomienkových predmetov
   Noví spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Viliam Tonhajzer Pečnianska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob