Utwórz fakturę

NIKOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Nazwa firmy NIKOM
PIN 35718609
TIN 2021011124
Numer VAT SK2021011124
Data utworzenia 27 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NIKOM
Korytnická 8
82107
Bratislava
Financial information
Zysk -4 656 €
Kapitał 10 113 €
Kapitał własny 934 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421265444151
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,614
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,552
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,552
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,552
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,024
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 179
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 179
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,845
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,733
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 112
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 38
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 38
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,614
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,531
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,931
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,931
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,445
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 75
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,520
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,656
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,145
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 772
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 772
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,273
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 229
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 70
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 100
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 3,000
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,612
D. Usług (účtová grupa 51) 594
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,018
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,405
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 600
4. Koszty społeczne (527, 528) 13
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,612
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -594
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 84
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 84
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -84
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,696
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,656
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016