Utwórz fakturę

SEWS Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.10.2016
Basic information
Nazwa firmy SEWS Slovakia
PIN 35718641
TIN 2020137009
Numer VAT SK2020137009
Data utworzenia 27 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SEWS Slovakia
Pivovarnícka 3509/20
95501
Topoľčany
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 613 171 €
Zysk -48 854 €
Kapitał 8 573 894 €
Kapitał własny 4 614 108 €
Dane kontaktowe
E-mail beata.belisova@sews-e.sk
Telefon(y) 0385320844, 0385357104
Date of updating data: 10.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,633,159
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,399,999
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,399,999
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,302,205
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 97,794
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,230,011
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,506,243
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 850,480
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 791,452
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,028
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 654,457
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,306
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 723,768
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,105
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 722,663
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,149
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,149
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,633,159
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,462,533
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,912,268
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,912,268
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 791,227
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 791,227
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,192,108
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 15,142,298
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -19,334,406
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -48,854
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,626
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 93,237
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,451
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 91,786
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,566
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,383
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,383
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 183
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 71,823
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 71,823
Date of updating data: 10.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,908,173
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,613,171
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 779
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 3,907,394
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -608,720
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,363,893
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,949,825
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,529,287
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 779
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,103,279
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -171,420
D. Usług (účtová grupa 51) 910,909
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,190,087
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,544,684
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 575,614
4. Koszty społeczne (527, 528) 69,789
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,572
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) -121,969
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 364,000
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -485,969
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,360,354
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -3,468
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 245,164
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 83,884
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 455,906
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 76
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 72
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 24,551
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 18,251
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 498
2. Pozostałe koszty (562A) 17,753
O. Walutowe straty (563) 3,309
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,991
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -24,475
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 59,409
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 108,263
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,477
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 91,786
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -48,854
Date of updating data: 10.10.2016
 • PIN :35718641 TIN: 2020137009 Numer VAT: SK2020137009
 • Zarejestrowana siedziba: SEWS Slovakia, Pivovarnícka 3509/20, 95501, Topoľčany
 • Data utworzenia: 27 maj 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.12.2000Nové sidlo:
   Pivovarnícka 3509/20 Topoľčany 955 01
   15.02.2000Nové obchodné meno:
   SEWS Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Sumitomo Electric Wiring Systems (Europe) Limited Prospect House, Cemetery Road, Silverdale, Newcastle-under-Lyme ST5 6PA Staffordshire Anglicko
   02.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Kevin Philips 39 Wern Road, Ystalyfera Swansea Veľká Británia dlhodobý pobyt na území SR : Margarétova 2693/2 Topoľčany
   27.05.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba káblových zväzkov a vodičov pre automobilový priemysel
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ