Utwórz fakturę

OMEGA Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.01.2017
Basic information
Nazwa firmy OMEGA Slovakia
Stan Zniszczono
PIN 35718684
TIN 2020218277
Numer VAT SK2020218277
Data utworzenia 16 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OMEGA Slovakia
Galbavého 1
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 750 €
Zysk 1 357 €
Kapitał 33 053 €
Kapitał własny -21 044 €
Dane kontaktowe
E-mail firma@omegaslovakia.sk
Telefon(y) 0243412361, 0905315573
Telefon(y) kom. +421905341830, 0905315573
Nr(y) faksu 0243412361
Date of updating data: 11.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,363
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 805
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 805
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 805
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,558
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,085
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,085
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,473
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,473
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,363
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,981
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,734
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,734
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 919
2. Inne fundusze (427, 42X) 919
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,029
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,029
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,357
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 382
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 382
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 382
Date of updating data: 11.01.2017
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,750
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,750
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,003
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31
D. Usług (účtová grupa 51) 2,478
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 438
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 56
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 56
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,747
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,509
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 494
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 489
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 502
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 502
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,739
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 382
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 382
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,357
Date of updating data: 11.01.2017
Date of updating data: 11.01.2017
 • PIN :35718684 TIN: 2020218277 Numer VAT: SK2020218277
 • Zarejestrowana siedziba: OMEGA Slovakia, Galbavého 1, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 maj 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.01.2017Zrušené obchodné meno:
   OMEGA Slovakia spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava 841 01
   06.10.2015Nové obchodné meno:
   OMEGA Slovakia spol. s r.o. v likvidácii
   16.05.1997Nové sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným