Utwórz fakturę

IMADREV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IMADREV
PIN 35718692
TIN 2021344336
Numer VAT SK2021344336
Data utworzenia 19 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IMADREV
Na Bystričku 39
02302
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 86 584 €
Zysk -79 701 €
Kapitał 970 675 €
Kapitał własny 425 477 €
Dane kontaktowe
E-mail martin@imadrev.sk
Telefon(y) 0414386472
Telefon(y) kom. 0905867143
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 827,093
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 845,688
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,000
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 839,688
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 839,098
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 590
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 -18,865
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 200
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 200
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -19,100
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -19,100
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -19,100
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 35
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 0
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 270
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 270
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 827,093
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 300,776
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 433,525
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -59,687
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -59,687
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -79,701
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 141,726
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 399
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 399
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 138,413
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 78,258
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,258
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 50,648
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,670
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,783
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 231
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,823
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,538
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,538
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 597
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 779
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 384,591
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 343,013
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 41,578
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 86,584
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 86,584
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,240
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 30,285
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,059
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 166,124
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,320
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,484
D. Usług (účtová grupa 51) 8,044
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 40,845
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 29,626
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,181
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,038
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 92,642
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 92,642
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,784
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -79,540
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,677
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 161
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 26
2. Pozostałe koszty (562A) 26
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 135
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -161
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -79,701
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -79,701
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35718692 TIN: 2021344336 Numer VAT: SK2021344336
 • Zarejestrowana siedziba: IMADREV, Na Bystričku 39, 02302, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 maj 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.07.2004Nové obchodné meno:
   IMADREV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   163 Krásno nad Kysucou 023 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Janovec 74 Dohňany 020 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Janovec 74 Dohňany 020 01 Vznik funkcie: 09.12.2003
   25.07.2004Zrušené obchodné meno:
   EUZUPEJA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Zuzana Valášková Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   RNDr. Zuzana Valášková Kadnárova 2 Bratislava 831 05 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   25.01.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Zuzana Valášková Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Zuzana Valášková Kadnárova 2 Bratislava 831 05 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zuzana Janovcová Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Zuzana Janovcová Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   19.05.1997Nové obchodné meno:
   EUZUPEJA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   reklamné činnosti
   automatizované spracovanie údajov
   kúpa a predaj tovaru-veľkoobchod
   poskytovanie software-predaj hotových programov
   vydavateľská činnosť
   školiace a poradenské služby v oblasti matematiky, fyziky, výpočtovej techniky a informatiky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Zuzana Janovcová Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Zuzana Janovcová Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 09.12.2003