Utwórz fakturę

Sanatórium AT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Sanatórium AT
PIN 35718706
TIN 2020974186
Data utworzenia 27 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Sanatórium AT
Osuského 10
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 232 811 €
Zysk 10 088 €
Kapitał 168 884 €
Kapitał własny 153 062 €
Dane kontaktowe
E-mail sanatoriumat@slovanet.sk
witryna internetowa http://www.sanatoriumat.sk/
Telefon(y) +421262246466, +421262246836
Telefon(y) kom. +421905503258
Date of updating data: 15.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 177,040
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 21,858
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 21,858
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 941
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,917
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 153,280
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 67,137
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 144
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 144
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 66,993
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,268
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,268
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,268
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 65,875
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,890
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 43,985
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,902
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,902
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 177,040
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,151
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,323
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,598
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,598
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 123,503
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 123,503
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,088
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,889
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,996
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,996
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 26,109
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,200
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,200
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,643
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,336
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,448
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 482
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 784
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 784
Date of updating data: 15.02.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 232,811
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 225,831
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,980
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 215,797
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 56,062
D. Usług (účtová grupa 51) 36,751
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 113,251
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 92,353
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,643
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,255
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 844
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,961
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,961
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,928
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,014
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 133,018
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,987
O. Walutowe straty (563) 16
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,971
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,984
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 15,030
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,942
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,942
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,088
Date of updating data: 15.02.2016
Files
4199416.tif
Date of updating data: 15.02.2016