Utwórz fakturę

Solar Energy Technologies - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Solar Energy Technologies
PIN 35718757
TIN 2021281185
Numer VAT SK2021281185
Data utworzenia 20 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Solar Energy Technologies
Na Štepnici 1/1379
96001
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 32 047 €
Zysk -5 342 €
Kapitał 83 464 €
Kapitał własny 34 551 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905208951
Telefon(y) kom. 0905208951
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 80,373
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 40,200
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 40,200
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 32,623
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 77
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 7,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 40,120
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 19,308
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,776
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,776
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,572
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,960
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,812
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,772
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,040
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 53
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 53
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 80,373
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,774
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 18,918
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,918
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -1,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,155
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,155
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,043
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,408
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,365
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,342
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,599
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 54,282
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 18,077
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,077
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 35,681
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 513
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 316
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 22,298
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 32,047
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 577
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 31,470
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,019
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 771
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,810
D. Usług (účtová grupa 51) 25,322
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 513
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,603
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,603
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,972
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,144
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,410
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 820
2. Pozostałe koszty (562A) 820
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,590
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,410
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,382
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,342
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35718757 TIN: 2021281185 Numer VAT: SK2021281185
 • Zarejestrowana siedziba: Solar Energy Technologies, Na Štepnici 1/1379, 96001, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 maj 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.08.2011Nové sidlo:
   Na Štepnici 1/1379 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Solár J. Bánika 1997/10 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 25.07.2011
   Milan Kurčík Topoľová 3217/9 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 25.07.2011
   05.08.2011Zrušené sidlo:
   Jančova 15 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.1997
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.05.1997
   11.06.2011Noví spoločníci:
   Ing. Viktor Solár J. Bánika 1997/10 Zvolen 960 01
   Milan Kurčík Topoľová 3217/9 Zvolen 960 01
   10.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Ignáca Gešaja 25 Zálesie 900 28
   21.08.2009Nové obchodné meno:
   Solar Energy Technologies s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Sollár Ignáca Gešaja 25 Zálesie 900 28
   20.08.2009Zrušené obchodné meno:
   M.S.S. service, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   22.03.2004Noví spoločníci:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   21.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Oskár Szegfü 47 Čakany
   08.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.1997
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.05.1997
   07.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   24.01.2001Nové obchodné meno:
   M.S.S. service, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prevádzka detských nevýherných automatov
   Noví spoločníci:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Oskár Szegfü 47 Čakany
   23.01.2001Zrušené obchodné meno:
   Antares green, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   02.08.2000Nové sidlo:
   Jančova 15 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   01.08.2000Zrušené sidlo:
   Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Benek Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Benek Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   28.06.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom áut a špeditérska činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   27.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Boris Mrekaj Riazanská 62 Bratislava 831 03
   12.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Benek Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Benek Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   Boris Mrekaj Riazanská 62 Bratislava 831 03
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   20.05.1997Nové obchodné meno:
   Antares green, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   automatizované spracovanie dát
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Benek Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   Boris Mrekaj Riazanská 62 Bratislava 831 03
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Benek Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   Boris Mrekaj Riazanská 62 Bratislava 831 03
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02