Utwórz fakturę

EKOPARK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOPARK
PIN 35718889
TIN 2020250133
Numer VAT SK2020250133
Data utworzenia 26 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOPARK
Bzovícka 32
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 119 258 €
Zysk 15 256 €
Kapitał 70 317 €
Kapitał własny 44 095 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0910964307
Telefon(y) kom. +421910964307, +421917570195, 0910964307, 0917570195
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 51,248
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 -1,553
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) -1,553
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ -1,553
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 52,801
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,981
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,667
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,667
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,314
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 34,820
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,279
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,541
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 51,248
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,827
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,266
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,266
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,256
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,421
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,446
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 451
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 11,995
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,975
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,511
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,511
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 947
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 517
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 119,258
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 119,258
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 119,258
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 96,484
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,043
D. Usług (účtová grupa 51) 46,948
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 19,730
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,543
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,732
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,455
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,432
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,329
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,329
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,774
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 55,267
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,063
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,115
2. Pozostałe koszty (562A) 1,115
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,948
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,063
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 19,711
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,455
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,455
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 15,256
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35718889 TIN: 2020250133 Numer VAT: SK2020250133
 • Zarejestrowana siedziba: EKOPARK, Bzovícka 32, 85107, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 maj 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Roman Hrivňák Bzovícka 32 Bratislava 851 07 14.09.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Roman Hrivňák 6 639 € (100%) Bzovícka 32 Bratislava 851 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.04.2009Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   07.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Katarína Hrivňáková Bzovícka 32 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Hrivňáková Bzovícka 32 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 16.12.2005
   30.10.2006Nové obchodné meno:
   EKOPARK, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   letná a zimná údržba komunikácií
   údržba zelene a záhradnícke práce v rozsahu voľnej živnosti
   podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   Noví spoločníci:
   Roman Hrivňák Bzovícka 32 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Hrivňák Bzovícka 32 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 14.09.2006
   29.10.2006Zrušené obchodné meno:
   007, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností-stajní, s poskytovaním doplnkových služieb spojený s prenájmom-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prenájom koní
   poradenská činnosť v oblasti chovu koní a ostatných hospodárskych zvierat
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení-jazdecká škola
   prenájom športových potrieb /okrem malých plavidiel a športových plávajúcich zariadení/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.12.2005Nové obchodné meno:
   007, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bzovícka 32 Bratislava 851 07
   Noví spoločníci:
   Katarína Hrivňáková Bzovícka 32 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Hrivňáková Bzovícka 32 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 16.12.2005
   26.12.2005Zrušené obchodné meno:
   EKOPARKMAT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 24/88 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Hrivňák Dlhá 24/88 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.01.2005
   18.01.2005Noví spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 24/88 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Hrivňák Dlhá 24/88 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.01.2005
   17.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Noruláková Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Noruláková Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   28.06.2001Noví spoločníci:
   Ľudmila Noruláková Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudmila Noruláková Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   27.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 01
   22.12.1999Nové predmety činnosti:
   organizovanie športových a kultúrnych podujatí
   prenájom nehnuteľností-stajní, s poskytovaním doplnkových služieb spojený s prenájmom-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prenájom koní
   poradenská činnosť v oblasti chovu koní a ostatných hospodárskych zvierat
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení-jazdecká škola
   prenájom športových potrieb /okrem malých plavidiel a športových plávajúcich zariadení/
   21.12.1999Zrušeny predmety činnosti:
   podnik zabezpečujúci ochranu majetku a osôb
   26.08.1999Nové sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   búracie a zemné výkopové práce bez použitia výbušnín
   Noví spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 01
   25.08.1999Zrušené sidlo:
   Jégeho 13 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 01
   24.11.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Poloma Hruškova 4 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Poloma Hruškova 4 Bratislava 831 06
   26.05.1997Nové obchodné meno:
   EKOPARKMAT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jégeho 13 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselmého tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vykonávanie administratívnych prác
   reklamná, propagačná a akvizičná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie parkovísk
   čistiace a upratovacie práce
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   poradenstvo v oblasti stavebníctva
   podnik zabezpečujúci ochranu majetku a osôb
   Noví spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Poloma Hruškova 4 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Poloma Hruškova 4 Bratislava 831 06