Utwórz fakturę

DON - Interier servis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.10.2015
Basic information
Nazwa firmy DON - Interier servis
PIN 35719079
TIN 2020250309
Numer VAT SK2020250309
Data utworzenia 26 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DON - Interier servis
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 933 722 €
Zysk 70 €
Kapitał 609 857 €
Kapitał własny 20 246 €
Dane kontaktowe
E-mail info@dvere.sk
witryna internetowa http://www.dvere.sk
Telefon(y) +421253416777
Telefon(y) kom. +421919102030, +421905111111
Nr(y) faksu 0253416778
Date of updating data: 07.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 623,570
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 160,930
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 160,930
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 160,930
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 415,809
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 31,368
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 114
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 31,254
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 286,353
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 283,473
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 283,473
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,510
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,370
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 98,088
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,990
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 93,098
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 46,831
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,807
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 42,024
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 623,570
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,398
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 614,797
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16,012
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,300
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 13,712
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 593,625
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 530,363
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 530,363
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 768
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,522
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,902
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,702
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,368
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,160
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,160
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 375
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 375
Date of updating data: 07.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,933,762
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,933,722
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,720,667
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 213,095
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -858
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 817
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,928,468
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,423,429
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 41,335
D. Usług (účtová grupa 51) 188,698
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 247,062
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 179,064
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 60,659
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,339
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,808
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,540
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,540
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,478
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,118
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,254
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 279,442
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 73
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 66
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,520
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,516
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,447
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,807
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,737
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 857
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 70
Date of updating data: 07.10.2015
Date of updating data: 07.10.2015