Utwórz fakturę

CAPRI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CAPRI
PIN 35719176
TIN 2020983789
Numer VAT SK2020983789
Data utworzenia 29 maj 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CAPRI
Hviezdoslavovo nám. 15
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 261 920 €
Zysk -1 901 €
Kapitał 1 081 763 €
Kapitał własny 86 623 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0918026388
Telefon(y) kom. +421918026388, 0918026388
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 508,750
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 508,750
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,240
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 684,001
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 84,421
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,743
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 588,643
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,884
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,192,751
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 84,722
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 522,881
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 522,881
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 946
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -437,204
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,901
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,108,029
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 5
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 104,125
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,003,899
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,660
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,969
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 989,270
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 261,920
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 261,920
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 256,434
C. Usług (účtová grupa 51) 11,765
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 282
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 244,387
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,486
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -11,765
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 6,427
M. Koszty oprocentowania (562) 5,245
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,182
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -6,427
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -941
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,901
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35719176 TIN: 2020983789 Numer VAT: SK2020983789
 • Zarejestrowana siedziba: CAPRI, Hviezdoslavovo nám. 15, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 maj 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Propper predseda Avenue Dumas 37 Ženeva 1206 Švajčiarsko 21.06.2005
  Ing. Martin Liptaj člen Tupolevova 18 Bratislava 851 01 21.06.2005
  Igor Propper člen Hviezdoslavova 2/1003 Košice 040 01 11.07.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Igor Propper - člen Hviezdoslavova 2/1003 Košice 040 01 Vznik funkcie: 11.07.2014
   01.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Kollár - člen predstavenstva Stavbárska 5443/15 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 16.06.2008
   31.03.2009Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   pohostinská činnosť
   18.07.2008Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kollár - člen predstavenstva Stavbárska 5443/15 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 16.06.2008
   17.07.2008Zrušené sidlo:
   Prepoštská 6 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kasana - člen Pečnianska 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.06.2005
   05.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Propper - predseda Avenue Dumas 37 Ženeva 1206 Švajčiarsko Vznik funkcie: 21.06.2005
   04.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Propper - predseda Sabinovská 9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 21.06.2005
   19.07.2005Nové sidlo:
   Prepoštská 6 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže alebo odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   výroba potravín a nápojov
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   cateringové služby - organizačné zabezpečovanie spoločenských podujatí
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Liptaj - člen Tupolevova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Ing. Andrej Kasana - člen Pečnianska 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Ing. Ivan Propper - predseda Sabinovská 9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 21.06.2005
   18.07.2005Zrušené sidlo:
   Jozefská 17/19 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Čížik - predseda Myslenická 66 Pezinok-Myslenice 902 03 Slovenká republika Vznik funkcie: 29.04.2004
   Alexander Pistovčák - člen Ľublanská 3 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 29.04.2004
   Ing. Ivan Propper - člen Sabinovská 9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 20.10.2004
   24.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Propper - člen Sabinovská 9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 20.10.2004
   23.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Majza - člen Fejova 12 Košice 040 01 Vznik funkcie: 29.04.2004
   29.10.2004Nové sidlo:
   Jozefská 17/19 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rudolf Čížik - predseda Myslenická 66 Pezinok-Myslenice 902 03 Slovenká republika Vznik funkcie: 29.04.2004
   Ing. Richard Majza - člen Fejova 12 Košice 040 01 Vznik funkcie: 29.04.2004
   Alexander Pistovčák - člen Ľublanská 3 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 29.04.2004
   28.10.2004Zrušené sidlo:
   Lazaretská 2 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Roman Kozák - člen predstavenstva Štefánikova 13 Michalovce 070 01 Vznik funkcie: 24.02.2004
   Karin Tóthová - predseda predstavenstva Vígľašská 12 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 24.02.2004
   04.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Roman Kozák - člen predstavenstva Štefánikova 13 Michalovce 070 01 Vznik funkcie: 24.02.2004
   Karin Tóthová - predseda predstavenstva Vígľašská 12 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 24.02.2004
   03.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Granec - člen predstavenstva Iljušinova 4 Bratislava Skončenie funkcie: 24.02.2004
   Dušan Katonák - člen predstavenstva Ursínyho 1 Bratislava Skončenie funkcie: 24.02.2004
   Rostislav Melichárek - predseda predstavenstva Pri Kríži 12 Bratislava Skončenie funkcie: 24.02.2004
   29.07.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Patrik Granec - člen predstavenstva Iljušinova 4 Bratislava Skončenie funkcie: 24.02.2004
   Dušan Katonák - člen predstavenstva Ursínyho 1 Bratislava Skončenie funkcie: 24.02.2004
   Rostislav Melichárek - predseda predstavenstva Pri Kríži 12 Bratislava Skončenie funkcie: 24.02.2004
   28.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rudolf Dudík - člen predstavenstva Gessayova 41 Bratislava
   Dušan Katonák - predseda predstavenstva Ursínyho 1 Bratislava
   Miloš Krššák - člen predstavenstva Palackého 20 Bratislava
   29.05.1997Nové obchodné meno:
   CAPRI, a. s.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 2 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí
   prieskum trhu
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rudolf Dudík - člen predstavenstva Gessayova 41 Bratislava
   Dušan Katonák - predseda predstavenstva Ursínyho 1 Bratislava
   Miloš Krššák - člen predstavenstva Palackého 20 Bratislava