Utwórz fakturę

DIAFA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DIAFA
PIN 35719206
TIN 2021369922
Numer VAT SK2021369922
Data utworzenia 29 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DIAFA
Vajnorská 72
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 68 984 €
Zysk -7 655 €
Kapitał 16 671 €
Kapitał własny -25 286 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243428678
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,112
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,112
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,719
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,719
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,719
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,393
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,690
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 703
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,112
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,939
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 3
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 603
2. Inne fundusze (427, 42X) 603
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -32,529
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 45,997
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -78,526
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,655
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,051
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,010
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,010
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 48,041
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45,799
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,799
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 917
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 327
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 998
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 68,984
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 68,984
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 68,984
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 75,568
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,288
D. Usług (účtová grupa 51) 49,349
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,055
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,883
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,126
4. Koszty społeczne (527, 528) 46
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 288
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,588
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,584
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,347
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 591
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 36
2. Pozostałe koszty (562A) 36
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 555
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -591
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,175
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,655
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35719206 TIN: 2021369922 Numer VAT: SK2021369922
 • Zarejestrowana siedziba: DIAFA, Vajnorská 72, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 maj 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Jaroslav Fábry Štefánikova 31/A Ivánka pri Dunaji 900 28 29.05.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Jaroslav Fábry 6 639 € (100%) Štefánikova 31/A Ivánka pri Dunaji 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.03.2008Nové sidlo:
   Vajnorská 72 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   25.03.2008Zrušené sidlo:
   Kukuričná 17 Bratislava 831 03
   20.09.2005Nové sidlo:
   Kukuričná 17 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jaroslav Fábry Štefánikova 31/A Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Jaroslav Fábry Štefánikova 31/A Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 29.05.1997
   19.09.2005Zrušené sidlo:
   Tehelná 24 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.1997
   13.11.2002Nové sidlo:
   Tehelná 24 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.1997
   12.11.2002Zrušené sidlo:
   Belinského 25 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava
   19.01.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava
   18.01.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava
   29.05.1997Nové obchodné meno:
   DIAFA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Belinského 25 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné poradenstvo s výnimkou ekonomicko-organizačného a účtovného poradenstva
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava