Utwórz fakturę

ŠEDIVÁ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ŠEDIVÁ
PIN 35719249
TIN 2020266875
Numer VAT SK2020266875
Data utworzenia 16 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ŠEDIVÁ
Ilyrská 2/A
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 661 367 €
Zysk 4 212 €
Kapitał 189 649 €
Kapitał własny 131 846 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903726058, +421903643328, +421903236058
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 176,630
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 37,250
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 37,250
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 37,250
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 139,380
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,311
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,311
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 131,278
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 131,274
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,274
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -3,209
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,132
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -23,341
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 176,630
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,058
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,170
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,170
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 123,037
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 128,385
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,348
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,212
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,572
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,656
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,656
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 31,532
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,922
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,922
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,024
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 697
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,783
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 106
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,384
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 661,367
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 660,537
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 830
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 651,691
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 568,809
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,672
D. Usług (účtová grupa 51) 30,889
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,100
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,451
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,831
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,818
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,127
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,633
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,633
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,461
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,676
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 48,167
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,586
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,281
2. Pozostałe koszty (562A) 2,281
O. Walutowe straty (563) 81
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 224
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,584
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,092
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,212
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35719249 TIN: 2020266875 Numer VAT: SK2020266875
 • Zarejestrowana siedziba: ŠEDIVÁ, Ilyrská 2/A, 85110, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 maj 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jana Šedivá Ilyrská 2/A Bratislava 851 10 29.07.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jana Šedivá 3 320 € (50%) Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
  Ing. Lubomír Šedivý 3 320 € (50%) Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jana Šedivá Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
   Ing. Lubomír Šedivý Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Šedivá Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
   28.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Ing. Lubomír Šedivý Tolstého 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   01.07.2009Nové sidlo:
   Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
   30.06.2009Zrušené sidlo:
   Tolstého 2 Bratislava 811 06
   25.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Ing. Lubomír Šedivý Tolstého 2 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Ing. Lubomír Šedivý Tolstého 2 Bratislava
   16.05.1997Nové obchodné meno:
   ŠEDIVÁ s r.o.
   Nové sidlo:
   Tolstého 2 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom strojov a zariadení
   prenájom nehnuteľností
   poskytovanie aranžérskych a sadovníckych služieb a parkových úprav
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Ing. Lubomír Šedivý Tolstého 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava