Utwórz fakturę

YGGDRASILL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy YGGDRASILL
PIN 35719559
TIN 2020210170
Data utworzenia 28 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba YGGDRASILL
Hálova 18
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 840 €
Zysk 454 €
Kapitał 5 354 €
Kapitał własny -288 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,149
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,149
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,968
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,968
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,968
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,181
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 821
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 360
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,149
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 166
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 226
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 226
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,154
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,154
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 454
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,983
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 294
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 294
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,223
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 86
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 346
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 311
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 201
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 201
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,265
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,840
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,840
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,840
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,312
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,485
D. Usług (účtová grupa 51) 1,598
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,220
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,440
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 150
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,604
4. Koszty społeczne (527, 528) 26
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,528
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,757
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 594
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 185
2. Pozostałe koszty (562A) 185
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 409
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -594
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 934
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 454
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015