Utwórz fakturę

AKTÍV 2000 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.03.2016
Basic information
Nazwa firmy AKTÍV 2000
PIN 35719648
TIN 2020999849
Data utworzenia 05 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AKTÍV 2000
Dukelská 7
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 480 €
Zysk 1 848 €
Kapitał 516 €
Kapitał własny 343 €
Date of updating data: 03.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,606
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,606
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 139
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 139
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,467
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,749
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 718
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,606
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,191
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,191
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,415
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,415
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,809
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,809
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 85
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 521
Date of updating data: 03.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 30,480
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 30,480
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,344
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 29,136
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,111
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 478
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,025
D. Usług (účtová grupa 51) 20,608
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,369
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,369
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,369
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 521
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 521
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,848
Date of updating data: 03.03.2016