Utwórz fakturę

VIRTUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.09.2015
Basic information
Nazwa firmy VIRTUS
PIN 35719664
TIN 2020218365
Numer VAT SK2020218365
Data utworzenia 04 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VIRTUS
Lamačská cesta 111
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 714 729 €
Zysk 9 790 €
Kapitał 564 375 €
Kapitał własny 87 949 €
Dane kontaktowe
E-mail virtus@virtus-sk.com
witryna internetowa http://www.virtus-sk.com
Telefon(y) +421264530785, +421264530789
Nr(y) faksu 0264530787
Date of updating data: 07.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 288,799
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,010
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 18,010
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,010
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 267,577
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22,613
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 22,613
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 189,387
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 189,293
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 189,293
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 94
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 55,577
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,287
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 49,290
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,212
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,212
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 288,799
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,740
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,012
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,012
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 80,299
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 80,299
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,790
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 191,059
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,765
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 8,748
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 8,748
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 17
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 156,213
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 128,643
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 128,643
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,460
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,479
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,154
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 477
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,081
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,081
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 25,000
Date of updating data: 07.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 714,060
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 714,729
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 639,338
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 74,710
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 681
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 698,587
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 503,161
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,985
D. Usług (účtová grupa 51) 98,598
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 72,522
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 55,760
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,326
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,436
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,142
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,934
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,934
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 245
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,142
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 97,304
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,492
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 60
2. Pozostałe koszty (562A) 60
O. Walutowe straty (563) 15
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,417
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,483
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,659
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,869
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,869
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,790
Date of updating data: 07.09.2015
Date of updating data: 07.09.2015