Utwórz fakturę

KOMART - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.10.2016
Basic information
Nazwa firmy KOMART
PIN 35719737
TIN 2020228353
Numer VAT SK2020228353
Data utworzenia 28 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOMART
Hurbanovo námestie 8
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 51 336 €
Zysk 12 758 €
Kapitał 738 351 €
Kapitał własny 427 237 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254412440
Date of updating data: 20.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 739,157
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 75,279
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 37,208
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,369
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,093
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,487
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 781,526
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 408,038
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 541,061
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 541,061
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 678,923
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 18,455
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 128,172
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -971,331
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,758
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 373,488
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 303,032
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 70,456
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 148
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 740
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 897
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 68,671
Date of updating data: 20.10.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 51,336
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 8,000
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 43,333
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 35,774
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,447
C. Usług (účtová grupa 51) 6,727
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,907
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,723
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,970
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 15,562
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,174
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3,590
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 3,319
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 271
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,434
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 3,319
M. Koszty oprocentowania (562) 162
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,953
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,844
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 13,718
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 12,758
Date of updating data: 20.10.2016
Date of updating data: 20.10.2016