Utwórz fakturę

DEAL & PRINT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DEAL & PRINT
PIN 35719761
TIN 2020220103
Numer VAT SK2020220103
Data utworzenia 29 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DEAL & PRINT
Karloveské rameno 6
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 71 543 €
Zysk 30 304 €
Kapitał 199 062 €
Kapitał własny 128 265 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 207,981
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 44,794
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 44,794
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 16,863
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 23,770
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,161
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 162,736
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,022
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,022
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,022
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 150,714
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,403
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 136,311
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 451
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 451
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 207,981
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 195,760
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 157,489
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 157,489
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,304
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,221
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,221
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,496
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,496
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,725
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 71,555
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 71,543
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 50,532
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,635
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 376
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,700
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,257
D. Usług (účtová grupa 51) 5,694
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 415
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,715
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,715
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,619
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 38,843
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 44,216
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 129
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 124
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -117
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 38,726
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,422
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,422
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 30,304
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35719761 TIN: 2020220103 Numer VAT: SK2020220103
 • Zarejestrowana siedziba: DEAL & PRINT, Karloveské rameno 6, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 maj 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05 01.04.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Štefan Šebesta 6 639 € (100%) Lermontovova 8 Bratislava 811 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.05.2008Nové sidlo:
   Karloveské rameno 6 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.04.2008
   30.04.2008Zrušené sidlo:
   Šaštínska 52 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Šebesta Zadunajská 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.09.2006
   05.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Martin Šebesta Zadunajská 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.09.2006
   04.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.07.1998
   10.05.2006Nové obchodné meno:
   DEAL & PRINT, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   pranie a chemické čistenie textilných, kožených a kožušinových výrobkov
   upratovacie a čistiace práce
   09.05.2006Zrušené obchodné meno:
   DEAL print, spol. s r.o.
   19.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.07.1998
   18.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05
   30.08.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prieskum trhu
   organizovanie výstav
   sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
   konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   05.10.1998Nové obchodné meno:
   DEAL print, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šebesta Lermontovova 8 Bratislava 811 05
   04.10.1998Zrušené obchodné meno:
   BILL, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniela Böhmerová rod. Dravecká Za sédriou 36 Levoča 054 01
   Ing. Peter Dravecký Za sédriou 36 Levoča 054 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dravecký Za sédriou 36 Levoča 054 01
   29.05.1997Nové obchodné meno:
   BILL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šaštínska 52 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   maloobchod v rozsahu voľných živností
   veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Daniela Böhmerová rod. Dravecká Za sédriou 36 Levoča 054 01
   Ing. Peter Dravecký Za sédriou 36 Levoča 054 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Dravecký Za sédriou 36 Levoča 054 01