Utwórz fakturę

SLZ NOVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLZ NOVA
PIN 35719796
TIN 2020074540
Numer VAT SK2020074540
Data utworzenia 09 czerwiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SLZ NOVA
Hlavná 133
98111
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 518 240 €
Zysk -129 213 €
Kapitał 12 029 325 €
Kapitał własny 10 469 668 €
Dane kontaktowe
E-mail ofu.slz@gmail.com
Telefon(y) 0475424010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,874,755
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,462,418
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 824,869
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 824,869
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,541,995
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 709,892
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,893,909
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 451,722
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 486,472
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,095,554
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 232,357
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 863,197
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,412,156
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 286,127
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 276,414
3. Produkty (123) - /194/ 2,917
4. Zwierzęta (124) - /195/ 207
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,527
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 1,062
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,100,405
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,867,841
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,867,841
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 2,084,250
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 148,314
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,338
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,338
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,286
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,866
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,420
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 181
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 181
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,874,755
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,340,456
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,045,210
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,045,210
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 22,046
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 38,207
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 38,207
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,635,794
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,634
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,644,428
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -129,213
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,534,299
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 132,001
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 39,052
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 39,052
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 10,594
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 14,719
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 67,636
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,352,862
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,015,236
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,662
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 311,963
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 49,436
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 476,590
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 518,240
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 88,703
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 226,681
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 161,206
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 1,808
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 34,842
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 622,453
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 56,477
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 175,996
D. Usług (účtová grupa 51) 256,415
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 32,519
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 95,552
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 95,552
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,744
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,750
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -104,213
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -10,490
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18,141
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 17,940
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 199
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 40,261
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 264
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 38,264
2. Pozostałe koszty (562A) 38,264
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,733
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -22,120
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -126,333
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -129,213
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35719796 TIN: 2020074540 Numer VAT: SK2020074540
 • Zarejestrowana siedziba: SLZ NOVA, Hlavná 133, 98111, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 czerwiec 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.06.1997Nové sidlo:
   Hlavná 133 Hnúšťa 981 11
   22.06.1997Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   09.06.1997Nové obchodné meno:
   SLZ NOVA a.s.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslava Maceková Štúrova 83 Kokava nad Rimavicou
   Ing. Juraj Šipoš Aténska 9 Košice
   Alexander František Zvrškovec Okružná 14 Dolný Kubín